Ken's Kush By Golden Leaf Scientifics
Hybrid
From
Golden Leaf - Thousand Oaks

7850.08 miThousand Oaks


Strain info Hybrid
  • 0.00%

    THC

  • 0.00%

    CBD

  • 0.00%

    CBN


quantity

$60.00

1/8 OZ