Black Jack 1G Promo
Hybrid
From
Hi Fidelity
Hi Fidelity

7946.57 miBerkeley


Strain info Hybrid
  • 0.00%

    THC

  • 0.00%

    CBD

  • 0.00%

    CBN


quantity

$1.00

Unit